Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Annual Event for volunteers of European Solidarity Corps returning to Greece. Activity coordinated by Hellenic National Agency of Erasmus+ Youth & European Solidarity Corps.


Η ετήσια συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είναι μια ευκαιρία για όσους/ες έχουν ολοκληρώσει τα εθελοντικά τους προγράμματα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν και να δικτυωθούν για να σχεδιάσουν μελλοντικές δράσεις.
Πραγματοποιείται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο τέλος κάθε έτους.