Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Οι συναντήσεις δικαιούχων είναι από τις σημαντικότερες δράσεις της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε εθνικό επίπεδο. Αποτελούν ευκαιρία για ενημέρωση, διευκρινίσεις, γνωριμία, επικοινωνία και δικτύωση των φορέων που υλοποιούν σχέδια στο πλαίσιο των προγραμμάτων.