Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

{full description is published at your course detailed page = enrolment page, before people decide to join. Please make it informative. Example: https://hop.salto-youth.net/courses/WELCOME}